Nieuws

Nieuwsberichten

 • FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021

  FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021 De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft gecommitteerd om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze […]

 • FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021

  FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021 De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen, het […]

 • Invoering Sanctiebesluit chemische wapens (AB 2021 no. 31)

  Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit chemische wapens, van 10 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van […]

 • GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

  De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 30 juli 2020, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128, opnieuw geëvalueerd en ingetrokken. De Raad heeft besloten dat de personen, groepen en entiteiten die al op de lijst geplaatst waren, onderworpen dienen te blijven […]

 • Invoering Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen (AB 2021 no. 30)

  Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, van 11 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van de […]

 • FATF Public Statement: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2021

  De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel 11 LWTF dienen dienstverleners […]

 • FATF Public Statement: Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2021

  De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft gecommitteerd om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze periode zal het land onderhevig zijn aan een […]

 • GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

  Op 13 januari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/19 vastgesteld, waarmee de bijlage van de Verordening (EG) 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst is gepubliceerd van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er specifieke beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op […]

 • Waarschuwing voor ‘romance scams’.

  Het is het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties opgevallen dat nog steeds personen, meestal senioren, vanuit Aruba geldtransacties verrichten naar individuen in het buitenland, waarbij ze mogelijk in de veronderstelling zijn dat ze een echte (romantische) relatie hebben met die persoon in het buitenland. Vaak vindt deze ontmoeting plaats via social-media. Dit is een vorm van oplichting […]

 • Waakzaamheid voor COVID-19-gerelateerde financiële criminaliteitsrisico’s

  Dit nieuwsbericht werd samengesteld met informatie die verkregen is van internationale stakeholders van het Meldpunt, zoals de FATF, Europol, Interpol en de Egmont Group. Doel hiervan is om onze samenleving, onze burgers en bedrijven te waarschuwen voor mogelijke criminele handelingen, zoals oplichterij en handelingen uit hoofde van voorkennis met betrekking tot de COVID-19-crisis. Onlangs kreeg […]