Sanctions

DESIGNATION OF SANCTION LISTS

The FIU can publish designations pursuant to article 2, paragraph 1, section b of the Regulation Indicators Unusual Transactions. These designations pertain to the European Union (EU) and United Nations Security Council (UNSCR) sanction lists as well as sanction lists that have been imposed by the EU or the UNSCR and were subsequently implemented through


Posted in Sanctions |

Aanpassing van de Nationale Sanctielijst

Op 8 januari 2019 heeft de Raad van de Europese Unie, met de invoering van Verordening (EU) nr. 2580/2001 de EU Verordening 2019/24 aangepast. De aanpassing bestaat uit toevoeging van namen van personen, groepen en entiteiten op de aangehechte lijst. De personen, groepen en entiteiten, genoemd op de lijst, zijn onderworpen aan beperkende maatregelen. Middels


Posted in Sanctions |

Rectificatie sanctielijst Oekraïne

Op 29 juli 2015 heeft de Raad van Europa de naam van een persoon gerectificeerd, die genoemd wordt op de bijbehorende lijst van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2014 van de Raad van 21 maart 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of


Posted in Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 5 juni 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2015/876 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 208/2014 gewijzigd. Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct


Posted in Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 13 maart 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 gewijzigd door middel van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/427. De wijzigingen betreffen vijftig (50) personen, die eerder op de lijst zijn geplaatst en het schrappen van een naam van een overleden persoon. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is


Posted in Sanctions |

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 9 februari 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/240 vastgesteld. Met deze uitvoeringsverordening is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van Europese Unie van oordeel dat de in bijlage 1 bij de verordening 269/2014


Posted in Sanctions |

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 28 november 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 1270/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van


Posted in Sanctions |

Sanctiebesluit Sudan en Zuid-Sudan

Op 10 juli 2014 heeft de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen getroffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de ernstige situatie in Sudan (Verordening (EU) nr. 747/2014) en Zuid-Sudan (verordening (EU) nr. 748/2014). Op 25 september 2014 is het Sanctiebesluit Sudan (AB 2014 no. 46) en het Sanctiebesluit Zuid


Posted in Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 12 september 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 959/2014 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 vastgesteld.Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 959/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad


Posted in General, Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 8 personen en 3 entiteiten moeten


Posted in General, Sanctions |