Sanctions

Regulation (EU) 2022 1230

AMENDMENT TO THE NATIONAL SANCTION LIST Having regard for, in particular, Article 2 (3) of Council Regulation 2580/2001 of 27 December 2001 regarding the implementation of restrictive measures against persons, groups, and entities with the aim of combating terrorism, the Council has reevaluated the established list as adopted in Regulation (EU) 2022/147 of 3 February


Posted in Sanctions, Terrorism financing |

AMENDMENT TO THE NATIONAL SANCTION LIST

Having regard for, in particular, Article 2 (3) of Council Regulation 2580/2001 of 27 December 2001 regarding the implementation of restrictive measures against persons, groups, and entities with the aim of combating terrorism, the Council has reevaluated the established list as adopted in Regulation (EU) 2021/1188 of 19 July 2021. The Council has concluded that


Posted in Sanctions |

Dig deeper – Outsmarting the proliferation financer

Service providers can contribute to the countering of the financing of proliferation of weapons of mass destruction in several ways, one of which is by conducting a sound screening of the sanction lists. These sanction lists pertain to North Korea and Iran in particular. When conducting a screening, it is important to keep in mind


Posted in Press releases & outreach, Sanctions, Terrorism financing |

DESIGNATION OF SANCTION LISTS

The FIU can publish designations pursuant to article 2, paragraph 1, section b of the Regulation Indicators Unusual Transactions. These designations pertain to the European Union (EU) and United Nations Security Council (UNSCR) sanction lists as well as sanction lists that have been imposed by the EU or the UNSCR and were subsequently implemented through


Posted in Sanctions |

Aanpassing van de Nationale Sanctielijst

Op 8 januari 2019 heeft de Raad van de Europese Unie, met de invoering van Verordening (EU) nr. 2580/2001 de EU Verordening 2019/24 aangepast. De aanpassing bestaat uit toevoeging van namen van personen, groepen en entiteiten op de aangehechte lijst. De personen, groepen en entiteiten, genoemd op de lijst, zijn onderworpen aan beperkende maatregelen. Middels


Posted in Sanctions |

Rectificatie sanctielijst Oekraïne

Op 29 juli 2015 heeft de Raad van Europa de naam van een persoon gerectificeerd, die genoemd wordt op de bijbehorende lijst van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2014 van de Raad van 21 maart 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of


Posted in Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 5 juni 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2015/876 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 208/2014 gewijzigd. Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct


Posted in Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 13 maart 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 gewijzigd door middel van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/427. De wijzigingen betreffen vijftig (50) personen, die eerder op de lijst zijn geplaatst en het schrappen van een naam van een overleden persoon. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is


Posted in Sanctions |

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 9 februari 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/240 vastgesteld. Met deze uitvoeringsverordening is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van Europese Unie van oordeel dat de in bijlage 1 bij de verordening 269/2014


Posted in Sanctions |

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 28 november 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 1270/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van


Posted in Sanctions |