Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 28 november 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 1270/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd.

Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat de in bijlage I bij verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen dient te worden uitgebreid.

Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct of indirect aan genoemden toebehoren, bevroren.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt de aanvullende lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 hier downloaden -> Aanvulling Sanctielijst Oekraïne