Nieuw meldformulier en toelichting beschikbaar

Er is een nieuw algemeen meldformulier ontwikkeld voor alle dienstverleners. Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van de oude meldformulieren. In het nieuwe meldformulier zijn de indicatoren opgenomen die per 1 april jongstleden van kracht zijn geworden. Het nieuwe meldformulier en de daarbijbehorende toelichting kunt u hier downloaden.