Public statement FATF 23 juni 2017

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme.

Op basis van artikel 11 Lwtf dienen dienstverleners verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten indien en naar gelang een zakelijke relatie of transactie naar haar aard, een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.

Wanneer landen door de FATF zijn geïdentificeerd als landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem moet dit worden gezien als een van de factoren die het risico op witwassen en terrorismefinanciering van een zakelijke relatie of transactie vergroot.

Dienstverleners dienen in dat geval aanvullende maatregelen te treffen om het verhoogde risico te mitigeren. De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van het risico van het desbetreffende land.

Voor de specifieke risico’s per land verwijzen wij u naar bijgaand document:

Wij verzoeken u extra alert te zijn op financiële transacties met landen zoals beschreven in het public statement. Indien u een vermoeden heeft dat transacties mogelijk te maken hebben met witwassen of het financieren van terrorisme verzoeken wij u deze onverwijld te melden aan het Meldpunt.