Aanwijzing lijst (PEP) Oekraïne (Ingetrokken per 23 mei 2014)

Aanwijzing lijst politiek prominente personen (PEP) Oekraïne                                   (ingetrokken per 23 mei 2014)

Anticiperend op de vaststelling / aanvulling van de Sanctieverordening, (AB 2007 no. 24), verzoekt het Meldpunt dringend uw aandacht voor het volgende.

Gelet op de politieke ontwikkelingen in Oekraïne worden verschillende politiek prominente personen, alsmede verschillende geassocieerden, verdacht van het (mede)plegen van verduistering van overheidsgelden en/of witwassen.

De Raad van de Europese Unie heeft op 5 maart 2014 ten aanzien van onderhavige personen een besluit vastgesteld. Dit besluit voorziet in het bevriezen van tegoeden, fondsen en andere vermogensbestanddelen en economische middelen van deze personen.

Gelet op bovenstaande wijst het Hoofd van het Meldpunt bijgaande lijst aan zoals bedoeld in artikel 2 lid 1, aanhef en onder sub b van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (AB 2012 no. 47), zijnde de indicator 130102.

Dit wil zeggen dat alle transacties verricht door of namens onderhavige personen onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt

U kunt de lijst en alle relevante documenten downloaden via deze link: -> Aanwijzing lijst politiek prominente personen Oekraïne.