Foreign Terrorist Fighters

Graag vragen wij uw aandacht voor het document ‘Foreign Terrorist Fighters’. Dit document dient als hulpmiddel om te bepalen of mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken.

U kunt het document downloaden via deze link -> Download document Foreign Terrorist Fighters

In verband met de vertrouwelijkheid is het document beveiligd met een wachtwoord.

U kunt telefonisch een wachtwoord opvragen bij het secretariaat via telefoonnummer: +297 583 3115