Directives

Voorschrift PEP

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben de meldpunten en toezichthouders gezamenlijk afgesproken accent te leggen op FATF Aanbevelingen 12 en 22. Deze aanbevelingen hebben betrekking op politieke prominenten personen (PEP) (artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) en de aan hen geassocieerde personen. Om effectief invulling te kunnen geven aan deze


Posted in Directives |

Sluitdatum meldformulier

Het Meldpunt neemt vanaf 1 november 2015 geen papieren meldformulieren meer in ontvangst. Alle ongebruikelijke transacties dient u digitaal te melden via het meldportaal. U kunt het voorschrift hierover downloaden via deze link: -> Voorschrift digitaal melden Indien u zich nog niet heeft geregistreerd voor het meldportaal verzoeken wij u dit te doen via deze link (duur 5-10 min):


Posted in Directives, MOTWEB, Reporting forms |

Voorschrift digitaal melden

Met ingang van 1 oktober 2015 is het mogelijk voor alle dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden via een online meldportaal (MOTWEB). Om gebruik te maken van het meldportaal dient u zich te registreren. Dit kunt u doen via deze link (duur 5-10 min): -> Registreren Na controle en verwerking van uw gegevens zal uw


Posted in Directives, MOTWEB |

Voorschrift talen

Per 17 november 2014 is een voorschrift uitgegeven dat meldingen van ongebruikelijke transacties en aanvullende gegevens en/of inlichtingen slechts in de Nederlandse of in de Engelse taal aangeleverd dienen te worden. Dit voorschrift is van toepassing voor alle dienstverleners. U kunt het voorschrift hier downloaden -> Link


Posted in Directives |

Voorschrift uitstel bevraging

In uitzonderlijke gevallen kan een dienstverlener uitstel verzoeken aan het Hoofd van het Meldpunt voor het beantwoorden van aanvullende vragen naar aanleiding van een melding, ex artikel 27 LWTF.  Dit verzoek dient te voldoen aan specifieke voorwaarden. Het Meldpunt heeft een voorschrift opgesteld waarin de procedure is beschreven voor het indienen van een dergelijk verzoek.


Posted in Directives, General |

Voorschrift onverwijld melden

Voorschrift onverwijld melden Hierbij informeren wij u over de inwerkingtreding van het voorschrift onverwijld melden. Middels dit voorschrift wordt een praktische invulling gegeven aan het begrip ‘onverwijld’, zoals bedoeld in artikel 26 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het begrip ‘onverwijld’, betekent ‘per direct’, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de situatie


Posted in Directives |

Voorschrift geldtransactiekantoren bevel uitlevering stukken

Per 29 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Dit voorschrift is alleen van toepassing voor geldtransactiekantoren. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. Voor de specifieke wijze van melden verwijzen wij u naar het


Posted in Directives, General |

Voorschrift banken bevel uitlevering stukken

Vanaf 19 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Het voorschrift is alleen van toepassing voor alle banken. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. In overleg met alle bankinstellingen is gekozen voor een eenvoudige


Posted in Directives, General |