Aanwijzing Besluit Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Op 27 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld. Met onderhavig besluit is overgegaan tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB. Tevens heeft de Raad besloten aanvullende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK).

Gezien de DVK is overgegaan tot het verrichten van een kernproef en de lancering van ballistische rakettechnologie, worden betreffende handelingen als een ernstige dreiging voor de internationale vrede en veiligheid in de regio en daarbuiten beschouwd.
Ingevolge artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties, wordt opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen door het Hoofd aangewezen.

Dientengevolge wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102.

U kunt de lijst behorende bij het Besluit (GBVB) 2016/849 hier downloaden