Voorschrift banken bevel uitlevering stukken

Vanaf 19 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Het voorschrift is alleen van toepassing voor alle banken. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken.

In overleg met alle bankinstellingen is gekozen voor een eenvoudige en efficiënte wijze om melding te doen onder indicator 130101. De (transactie)informatie die is verstrekt aan Politie en Justitie kan de dienstverlener automatisch toevoegen aan een melding. De transactie(informatie) hoeft niet opgenomen te worden in de melding zelf maar kan eenvoudig worden toegevoegd als bijlage middels een upload.

Voor de specifieke wijze van melden verwijzen wij u naar het voorschrift -> link.