Voorschrift uitstel bevraging

In uitzonderlijke gevallen kan een dienstverlener uitstel verzoeken aan het Hoofd van het Meldpunt voor het beantwoorden van aanvullende vragen naar aanleiding van een melding, ex artikel 27 LWTF.  Dit verzoek dient te voldoen aan specifieke voorwaarden. Het Meldpunt heeft een voorschrift opgesteld waarin de procedure is beschreven voor het indienen van een dergelijk verzoek.

U kunt het voorschrift hier downloaden-> Voorschrift uitstel bevraging