Aanwijzing Verordening (EU) Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Op 27 maart 2007 heeft de Raad van de Europese Unie, Verordening (EG) 329/2007 vastgesteld. In betreffende verordening wordt voorzien in beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Ter uitvoering van bovengenoemde verordening zijn Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/315, 2016/569, 2016/659, en 2016/780 door de Europese Commissie vastgesteld.

Gezien het feit dat de handelingen van de DVK met betrekking tot de ontwikkeling van programma’s, in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, worden beschouwd als een ernstige dreiging voor de internationale vrede en veiligheid in de regio en daarbuiten.

Ingevolge artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties, worden de opgenomen lijsten van personen, entiteiten en lichamen door het Hoofd aangewezen.

Dientengevolge wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102.

U kunt de lijsten behorende bij Verordening 329/2007 en genoemde Uitvoeringsverordeningen hier downloaden.