Voorschrift PEP

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben de meldpunten en toezichthouders gezamenlijk afgesproken accent te leggen op FATF Aanbevelingen 12 en 22.

Deze aanbevelingen hebben betrekking op politieke prominenten personen (PEP) (artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) en de aan hen geassocieerde personen.

Om effectief invulling te kunnen geven aan deze aanbevelingen geeft het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorschrift uit zodat er efficiënter analyse verricht kan worden naar deze personen.

U kunt het voorschrift hier downloaden: -> Voorschrift PEP

Volledigheidshalve verwijst het Meldpunt eveneens naar de FATF Guidance van 2013 (link) welke u als dienstverlener kan assisteren in het implementeren van deze aanbevelingen.