Voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens

Hierbij informeert het Meldpunt u over de inwerkingtreding van het voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens.

Middels dit voorschrift dienen alle dienstverleners de documenten die betrekking hebben op objecten te uploaden onder de transactiegegevens van een melding. Het document moet tevens voorzien worden van een documentnaam die specifiek verwijst naar de naam van het object.

Het voorschrift treedt in werking op 7 december 2018.

Voorschrift ex. art 28.pdf