Voorschrift onverwijld melden

Voorschrift onverwijld melden

Hierbij informeren wij u over de inwerkingtreding van het voorschrift onverwijld melden. Middels dit voorschrift wordt een praktische invulling gegeven aan het begrip ‘onverwijld’, zoals bedoeld in artikel 26 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het begrip ‘onverwijld’, betekent ‘per direct’, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de situatie in de indicator van toepassing is.

Het voorschrift treedt in werking op 1 april 2014.

U kunt het voorschrift downloaden via deze link: -> Voorschrift onverwijld melden