Public statement CFATF

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van de FATF aanbevelingen aan te moedigen, identificeert de CFATF landen die strategische tekortkomingen hebben. De CFATF werkt met deze landen samen om de AML/CFT tekortkomingen aan te pakken die een risico vormen voor het internationale financiële systeem.

De CFATF publiceert op haar website middels een ‘public statement’ landen die onvoldoende vooruitgang boeken bij het ​​aanpakken van AML/CFT tekortkomingen. In dit kader heeft de CFATF op 29 mei 2014 haar leden opgeroepen te overwegen om verdere tegenmaatregelen te nemen met betrekking tot Guyana om hun financiële stelsel te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme.

Het public statement over Guyana kunt u hier downloaden. Link: -> Public statement Guyana