Aruba verlaat ‘regular follow up process FATF’

Op 12 februari hebben de leden van de Financial Action Task Force (FATF) besloten  om Aruba te verwijderen uit het regular follow up process. Hiermee komt een einde aan de verplichting van Aruba te rapporteren aan de FATF sinds het uitkomen van het evaluatierapport in 2009 (MER). Aruba heeft alle geconstateerde gebreken met betrekking tot de Key and Core Recommendations effectief verholpen. Het algemeen niveau van compliance op alle Key and Core Recommendations is vastgesteld op LC (Largely Compliant).

In juni 2014 eindigt de derde ronde van wederzijdse evaluaties. Tijdens de vierde ronde van wederzijdse evaluaties zal de focus meer op de effectiviteit van de handhavingsketen komen te liggen. Het succesvol verlaten van het regular follow up process in de derde ronde van evaluaties laat onverlet dat Aruba zich blijft inspannen om het AML/CFT regime verder te verbeteren.