MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN!

MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN
BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN!

De nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie zijn inmiddels in omloop. Tot 11 augustus 2019 is er gelijktijdige circulatie van de 2003-serie en de nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie. Vanaf 12 augustus 2019 worden de 2003-serie florin-bankbiljetten uit de omloop gehaald en zijn niet langer een wettig betaalmiddel. In de periode 4 juni-4 december 2019 kan de omwisseling van de 2003-serie florin-bankbiljetten alleen via de commerciële banken plaatsvinden en vanaf 5 december 2019 enkel via de Centrale Bank Van Aruba voor een periode van 30 jaar.

Om te voorkomen dat uw dienstverlening wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel verkregen gelden wees extra alert op de volgende niet-limitatieve opsomming van red flags:

  • Omwisseling van grote contante bedragen aan oude florin-bankbiljetten in nieuwe florin-bankbiljetten dan wel de storting daarvan op een bankrekening;
  • Omzetting van oude florin-bankbiljetten in zaken van grote waarde waaronder juwelen, auto’s en onroerend goed;
  • De verpakking of de slechte staat (geur, kleur etc.) van de aangeboden oude florin-bankbiljetten;
  • Omwisseling van oude florin-bankbiljetten met hoge frequentie gedurende een korte periode door 1 of meerdere personen;
  • Omwisseling van oude florin-bankbiljetten via cash intensieve bedrijven waaronder casino’s, horeca supermarkten;

In alle hoog risico situaties waaronder ook de eerdergenoemde dient u naar de “source of funds” en of “ultimate beneficiary owner(s)” te vragen en de verstrekte informatie te verifiëren.

Disclaimer: Deze alert is enkel bedoeld als een hulpmiddel voor het herkennen van hoog risico situaties en is op geen enkele manier een substituut voor het kennisnemen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze alert, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met het Meldpunt.

Financial Intelligence Unit of Aruba