Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

EU verordening no. 753/2014

Gelet op de ernst van de situatie in Oekraïne heeft de EU besloten om 11 personen toe te voegen aan de lijst van personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten  waartegen beperkende maatregels, zijn getroffen (EU no. 269/2014). Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct of indirect aan genoemden toebehoren, bevroren.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemden personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt de aanvullende lijst behorende bij de EU verordening no. 753/2014 hier downloaden-> Aanvulling Sanctielijst Oekraïne