Alert MOT

Graag vraagt het Meldpunt uw aandacht voor de activiteiten van de bedrijven:

Questra Holding, Questra World en Atlantic Global Asset Management.
Deze bedrijven zijn niet in het bezit van vergunningen om in of vanuit Aruba hun diensten aan te bieden of te verlenen.

Het is onduidelijk wat voor soort goederen deze bedrijven produceren of welke diensten worden verleend. Desondanks worden hoge winstuitkeringen toegezegd.
Mogelijk is hier sprake van illegale activiteiten.
Het beleggen en investeren in deze bedrijven is dus daarom zeer riskant!

We vragen u de waarschuwing van de Centrale Bank van Aruba, gepubliceerd op 13 juli 2017 (link), alsmede overige berichtgeving in acht te nemen bij het beoordelen van transacties, waarbij Questra Holding, Questra World en Atlantic Global Asset Management betrokken zijn.

Mogelijk zijn de transacties aan te merken als ongebruikelijke transacties, zoals bedoeld in artikel 3 van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (AB 2012 no. 47), zijnde de subjectieve indicator onder de code 130201.