Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014)

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014)

Het Meldpunt verzoekt uw aandacht voor het volgende.

Gelet op de zorgelijke situatie in Sudan en in Zuid-Sudan zijn er op 10 juli 2014 door de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen ingesteld.

Eén van de maatregelen is dat alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van personen die het politieke proces in Zuid-Sudan belemmeren, onder meer door daden van geweld of schendingen van staakt-het vuren-overeenkomsten, alsook personen die verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Zuid-Sudan, alsmede van natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten die daarbij betrokken zijn, worden bevroren.

Gelet op bovenstaande wijst het Hoofd van het Meldpunt bijgaande lijst aan. Alle transacties verricht door of ten behoeve van de op de lijst genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen dienen onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt op grond van artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub b van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (indicatorcode 130102).

U kunt de lijst en alle relevante documenten downloaden via deze link: -> Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan.