Nieuw analyse- en meldsysteem

MOTSYS

Om de kwaliteit en de efficiëntie van het melden, het verwerken en het veredelen van ongebruikelijke transacties verder te verbeteren is een nieuw en modern analyse- en meldsysteem ontwikkeld, genaamd MOTSYS. Na een succesvolle afronding van de testfase is het nieuwe systeem per 2 april door de FIU (MOT) in gebruik genomen.

Het MOTSYS zal het verrichten van de (analyse)taken van de FIU (MOT) versnellen en vereenvoudigen. Doordat de meldingen op een meer gestructureerde wijze worden verwerkt en opgeslagen is daarnaast gedetailleerd onderzoek mogelijk naar (nieuwe) trends en methodes met betrekking tot witwassen en het financieren van terrorisme.

Bij de ontwikkeling van het MOTSYS zijn diverse technieken toegepast om de kwaliteit van de data structureel te verbeteren en te borgen. Het MOTSYS controleert automatisch of gegevens volledig, consistent en betrouwbaar (plausibel) zijn. Hierdoor is een snelle(re) verwerking, veredeling en analyse mogelijk van meldingen van ongebruikelijke transacties.

Aansluiting dienstverleners MOTSYS

In de week van 2 april zijn diverse financiële dienstverleners aangesloten op het MOTSYS. Aangezien deze groep dienstverleners met hoge regelmaat ongebruikelijke transacties melden is besloten om voor deze dienstverleners een meldapplicatie te ontwikkelen. Deze specialistische software maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze (interne) meldingen van ongebruikelijke transacties te registreren en op beveiligde wijze te verzenden naar de FIU (MOT).

In de tweede helft van dit jaar zullen alle overige dienstverleners worden aangesloten op het MOTSYS. Voor deze groep dienstverleners is het dan mogelijk om online een meldformulier in te vullen en deze beveiligd te verzenden via een meldportaal. Middels de website zullen wij u nader informeren over de lancering van het zogenaamde MOTWEB (meldportaal).