Publicatie Egmont Group

Graag informeren wij u hierbij over een publicatie van de Egmont Group, getiteld “Financial Analysis Cases 2011 – 2013”.

De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband opgericht in 1995 om het uitwisselen van gegevens tussen Financial Intelligence Units (FIU’s) te bevorderen. Daarnaast heeft de Egmont Groep zich tot doel gesteld om informatie over methoden en technieken van witwassen en het financieren van terrorisme te verzamelen en te verspreiden.

In dit kader wordt jaarlijks aan alle leden van de Egmont Group verzocht aansprekende voorbeelden in te dienen van financiële analyses. De Best Egmont Case Award (BECA) wordt vanaf 2011 jaarlijks uitgereikt aan de Financial Intelligence Unit die de meest aansprekende casus heeft ingediend.

Bijgaande publicatie is een compilatie van de 22 meest relevante casussen in de periode 2011 tot en met 2013. Het document geeft een goed beeld van de verschillende methoden en technieken die worden gehanteerd door FIU’s bij het uitvoeren van analyses. Daarnaast zijn per casus diverse relevante ‘indicators’ of red flags opgenomen.

U kunt de publicatie hier downloaden: -> BECA cases

Wij wensen u veel leesplezier.