Sanctiebesluit Sudan en Zuid-Sudan

Op 10 juli 2014 heeft de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen getroffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de ernstige situatie in Sudan (Verordening (EU) nr. 747/2014) en Zuid-Sudan (verordening (EU) nr. 748/2014).

Op 25 september 2014 is het Sanctiebesluit Sudan (AB 2014 no. 46) en het Sanctiebesluit Zuid Sudan (AB 2014 no. 47) in werking getreden. Hiermee komt de aanwijzing door het Meldpunt van 25 juli 2014 met betrekking tot Sudan en Zuid-Sudan te vervallen.

Alle fondsen en andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, genoemd in de bijlagen van voorbedoelde EU verordeningen zijn bevroren. Hierbij wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt alle relevante documenten downloaden via deze link: -> Sanctiebesluit Sudan en Zuid-Sudan