Herziene Handleiding indicatoren

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft de Handleiding indicatoren aangepast. Deze aanpassingen beogen de toepassing van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties te verduidelijken en te vergemakkelijken.

De Handleiding indicatoren is aangescherpt ten aanzien van de volgende onderdelen:
1) In het kader van zijn dienstverlening, en;
2) Een girale transactie ter waarde van Afl. 500.000,= of meer.

Handleiding-Indicatoren-November-2018.pdf