Ondertekening intentieverklaring

Op 16 oktober 2014 is tijdens het Koninkrijksseminar te Bonaire door de hoofden, c.q. leiding van de meldpunten binnen het Koninkrijk der Nederlanden, een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring onderschrijft het belang om binnen de daartoe gestelde wettelijke grenzen de samenwerking tussen de meldpunten te bestendigen en te verdiepen.

Gezamenlijk worden de navolgende doelstellingen onderschreven:

  1. Het binnen de wettelijke kaders analyseren, veredelen en verdacht verklaren van ongebruikelijke transacties.
  2. Het continueren, verbeteren en intensiveren van de samenwerking tussen de Koninkrijksmeldpunten.
  3. Het vereenvoudigen van de uitwisseling van transactie-informatie tussen de Koninkrijksmeldpunten.
  4. Het versterken van de informatiepositie van de Koninkrijksmeldpunten aangaande criminele en ongebruikelijke geldstromen binnen het Koninkrijk.

De intentieverklaring heeft werking voor onbepaalde tijd.