FATF – AML/CFT-system

Alert

De FATF (Financial Action Task Force) heeft de lijsten met landen, die een ontoereikend AML/CFT-systeem hebben, aangepast op 19 oktober 2018. Deze lijsten kunt u raadplegen via de hieronder aangegeven links.

Het Meldpunt adviseert u om deze lijsten in acht te nemen en om de nodige maatregelen te treffen om witwas- en terrorismefinanciering adequaat tegen te gaan, alsmede de gevaren tegen het nationaal en internationaal economisch verkeer en de veiligheid.

 

FATF Public Statement:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html

FATF compliance, on-going process:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html

Indien u vragen heeft met betrekking tot de lijsten, dan kunt u die insturen via mot@fiu-aruba.aw.