Direction order

Wijziging Nationale Sanctielijst

Op 12 juli 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2016/1127 vastgesteld, waarmee de bijlage van de verordening (EU) nr. 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op de


Posted in Direction order |

Aanwijzing Besluit Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Op 27 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld. Met onderhavig besluit is overgegaan tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB. Tevens heeft de Raad besloten aanvullende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Gezien de DVK is overgegaan tot het verrichten van een kernproef en de lancering van


Posted in Direction order |

Aanwijzing Verordening (EU) Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Op 27 maart 2007 heeft de Raad van de Europese Unie, Verordening (EG) 329/2007 vastgesteld. In betreffende verordening wordt voorzien in beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Ter uitvoering van bovengenoemde verordening zijn Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/315, 2016/569, 2016/659, en 2016/780 door de Europese Commissie vastgesteld. Gezien het feit dat de


Posted in Direction order |

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014)

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014) Het Meldpunt verzoekt uw aandacht voor het volgende. Gelet op de zorgelijke situatie in Sudan en in Zuid-Sudan zijn er op 10 juli 2014 door de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen ingesteld. Eén van de maatregelen is dat alle tegoeden en economische middelen die


Posted in Direction order, General, Sanctions |

Aanwijzing lijst (PEP) Oekraïne (Ingetrokken per 23 mei 2014)

Aanwijzing lijst politiek prominente personen (PEP) Oekraïne                                   (ingetrokken per 23 mei 2014) Anticiperend op de vaststelling / aanvulling van de Sanctieverordening, (AB 2007 no. 24), verzoekt het Meldpunt dringend uw aandacht voor het volgende. Gelet op de politieke ontwikkelingen in Oekraïne worden verschillende politiek prominente personen, alsmede verschillende geassocieerden, verdacht van het (mede)plegen van verduistering van


Posted in Direction order, General |