MOU met FIU Panama

Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe internationale financiële constructies om door misdaad verkregen vermogen te versluieren. Om deze constructies te detecteren en op te sporen is het van groot belang afstemming te zoeken met internationale partners. Door het uitwisselen van operationele informatie, kennis en ervaring met andere meldpunten is het mogelijk om de activiteiten van internationaal opererende criminele groeperingen nauwkeuriger en sneller in kaart te brengen.

Het MOT-Aruba investeert bewust in het verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden zodat gemeenschappelijk kan worden opgetrokken in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Daarnaast is het streven om bestaande samenwerkingsverbanden met andere meldpunten te versterken en te verdiepen. Het uitwisselen van gegevens heeft in veel gevallen zowel een nationaal als een internationaal doel. 

In dit kader is op 3 juli 2013 een Memorandum Of Understanding (MOU) getekend tussen het MOT-Aruba en het Panamese meldpunt .