Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 15 personen en 18 entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 296/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan deze beperkende maatregelen.

Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct of indirect aan genoemden toebehoren, bevroren.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt de aanvullende lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 hier downloaden-> Aanvulling Sanctielijst Oekraïne