Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 13 maart 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 gewijzigd door middel van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/427.

De wijzigingen betreffen vijftig (50) personen, die eerder op de lijst zijn geplaatst en het schrappen van een naam van een overleden persoon.

Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van Europese Unie van oordeel dat de in bijlage 1 bij de verordening 269/2014 opgenomen lijst, van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen dient te worden aangepast.

Op grond van de Landsbesluit Oekraïne (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct en indirect aan genoemden toebehoren, bevroren.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt de uitvoeringsverordening (EU) 2015/427 betreffende de wijzigingen op de EU verordening nr. 269/2014 hier downloaden -> Aanvulling Sanctielijst Oekraïne