Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 9 februari 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/240 vastgesteld. Met deze uitvoeringsverordening is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid.

Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van Europese Unie van oordeel dat de in bijlage 1 bij de verordening 269/2014 opgenomen lijst, van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen dient te worden uitgebreid.

Op grond van de Landsbesluit Oekraïne (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct en indirect aan genoemden toebehoren, bevroren.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt de aanvullende lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 downloaden -> Aanvulling Sanctielijst Oekraïne