Voorschrift geldtransactiekantoren bevel uitlevering stukken

Per 29 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Dit voorschrift is alleen van toepassing voor geldtransactiekantoren. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken.

Voor de specifieke wijze van melden verwijzen wij u naar het voorschrift-> link