Financial Intelligence Unit of Aruba

FIU | MOT

De Financial Intelligence Unit (FIU) van Aruba is de internationale benaming voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het Meldpunt is opgericht in 1996 en is een zelfstandig en onafhankelijk overheidsorgaan. De FIU heeft een administratieve functie.

Meldplicht

Op basis van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LWTF) zijn diverse financiële en niet- financiële dienstverleners verplicht melding te maken van ongebruikelijke transacties die mogelijk te maken hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. De FIU beoordeelt na onderzoek welke van de ongebruikelijke transacties ‘verdacht’ zijn. De ‘verdachte’ transacties worden doorgemeld aan politie en justitie.

Taak

De primaire taak van de FIU is om gegevens die het verkrijgt te verzamelen, registreren, bewerken en analyseren, om te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven; in het bijzonder witwassen en het financieren van terrorisme.

Doelstelling

De FIU levert vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid een wezenlijke bijdrage aan het waarborgen van de integriteit van de (inter)nationale financiële sector, aan het vertrouwen van het publiek in de ondernemingen en instellingen die de financiële dienstverlening verzorgen en aan de (inter)nationale veiligheid.