Terrorism financing

Foreign Terrorist Fighters

Graag vragen wij uw aandacht voor het document ‘Foreign Terrorist Fighters’. Dit document dient als hulpmiddel om te bepalen of mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken. U kunt


Posted in Publications, Terrorism financing |

Terrorismefinanciering

Graag vragen wij uw aandacht voor het kennisdocument getiteld ‘Terrorist Financing’. In het document worden diverse risico’s en red flags beschreven die mogelijk kunnen duiden op het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken.


Posted in Publications, Terrorism financing |