Dag van het vastgoed

Dag van het vastgoed

“Pick important problems, fix them and tell everybody aldus Malcolm Sparrow, hoogleraar ‘Practice of Public Management’ aan de Harvard John F. Kennedy School of Government. Met deze woorden begint het rapport van de Nationale Risico Analyse Witwassen en Terrorismefinanciering.

Het rapport uit 2012 beschrijft de risico’s voor witwassen en het financieren van terrorisme op Aruba. Uit de analyse blijkt onder meer dat de vastgoedsector een van de belangrijkste risicogebieden is voor witwassen.

Een manier om witwassen binnen de vastgoedsector te voorkomen en te bestrijden is het verhogen van de kennis en expertise van alle betrokken partijen. In dit kader heeft het Meldpunt op vrijdag 29 november 2013 een congres georganiseerd met als titel : ‘De dag van het vastgoed’.

Het doel van het congres was de bezoeker een ander perspectief te bieden op de vastgoedwereld. Wij hopen daarin geslaagd te zijn. Graag informeren wij u dat de presentaties van de sprekers zijn te downloaden via deze link.

Met vriendelijke groet,

Het Meldpunt