General

Real Estate Sector – guidance on reporting in practice

We regularly receive questions from real estate agents regarding their obligation to report unusual transactions as they are often affiliated with a real estate company ‘brand name’. Therefore, to support reporting entities, particularly real estate agents, in determining whether they are required to report an unusual transaction report, please find a document providing guidance on


Posted in General |

Annual Report 2017 – 2020

Due to various circumstances, the FIU was not able to publish its annual reports over the de period 2017 – 2020. Therefore, a bundle form is chosen to report over the afore-mentioned period to make up for this backlog. We thank the Minister of Finance who bears the parliamentary responsibility for the FIU, the former


Posted in General |

Waarschuwing voor ‘romance scams’.

Het is het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties opgevallen dat nog steeds personen, meestal senioren, vanuit Aruba geldtransacties verrichten naar individuen in het buitenland, waarbij ze mogelijk in de veronderstelling zijn dat ze een echte (romantische) relatie hebben met die persoon in het buitenland. Vaak vindt deze ontmoeting plaats via social-media. Dit is een vorm van oplichting


Posted in General |

Waakzaamheid voor COVID-19-gerelateerde financiële criminaliteitsrisico’s

Dit nieuwsbericht werd samengesteld met informatie die verkregen is van internationale stakeholders van het Meldpunt, zoals de FATF, Europol, Interpol en de Egmont Group. Doel hiervan is om onze samenleving, onze burgers en bedrijven te waarschuwen voor mogelijke criminele handelingen, zoals oplichterij en handelingen uit hoofde van voorkennis met betrekking tot de COVID-19-crisis. Onlangs kreeg


Posted in General |

Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47)

Op 6 september 2019 werd het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De overweging hiertoe, is het belang van het buitenlandse beleid van het Koninkrijk alsmede het belang van de internationale rechtsorde. Hiertoe is het wenselijk dat


Posted in General |

MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN!

MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN! De nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie zijn inmiddels in omloop. Tot 11 augustus 2019 is er gelijktijdige circulatie van de 2003-serie en de nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie. Vanaf 12 augustus 2019 worden de 2003-serie florin-bankbiljetten uit de omloop gehaald en zijn niet langer een wettig betaalmiddel. In de


Posted in General |

Voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens

Hierbij informeert het Meldpunt u over de inwerkingtreding van het voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens. Middels dit voorschrift dienen alle dienstverleners de documenten die betrekking hebben op objecten te uploaden onder de transactiegegevens van een melding. Het document moet tevens voorzien worden van een documentnaam die specifiek verwijst naar de naam van het object. Het


Posted in General |

Herziene Handleiding indicatoren

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft de Handleiding indicatoren aangepast. Deze aanpassingen beogen de toepassing van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties te verduidelijken en te vergemakkelijken. De Handleiding indicatoren is aangescherpt ten aanzien van de volgende onderdelen: 1) In het kader van zijn dienstverlening, en; 2) Een


Posted in General |

Public Statement CFATF

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van


Posted in General, Public statements CFATF |

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2014 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> Jaarverslag


Posted in Annual Reports, General |