Presentaties congres

Wij willen graag een ieder bedanken die aanwezig is geweest bij het congres ‘Back to the Future’ op 19 november jongstleden.

Voor naslagdoeleinden kunt u de presentaties die zijn gegeven op deze dag downloaden via deze link:-> presentaties.