Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 5 juni 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2015/876 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 208/2014 gewijzigd.

Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct of indirect aan genoemden toebehoren, bevroren. Gelet op de gewijzigde omstandigheden is het niet langer noodzakelijk dat een van de personen langer opgenomen blijft op de lijst van natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen. Tevens is besloten om de gegevens van andere personen aan te vullen.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt de aanvullende lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 hier downloaden -> Aanvulling Sanctielijst Oekraïne