Algemeen

Screening of EU sanction lists in relation to the situation in Ukraine

The invasion by the Russian Federation of Ukraine has prompted the European Union (EU) to implement a broad range of restrictive measures that target, amongst others, the financial sector, defense, airspace, energy, and the transport sector. Furthermore, due to the recent participation of Belarus with the Russian Federation in the aggression against Ukraine, the EU


Posted in Alerts, Algemeen |

GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 5 februari 2021, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138, opnieuw geëvalueerd. De Raad heeft besloten dat de lijst geactualiseerd en ingetrokken moet worden. Dit besluit is neergelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1188 van 19


Posted in Algemeen |

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021 De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft gecommitteerd om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze


Posted in Algemeen |

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021 De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen, het


Posted in Algemeen |

Invoering Sanctiebesluit chemische wapens (AB 2021 no. 31)

Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit chemische wapens, van 10 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van


Posted in Algemeen |

GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 30 juli 2020, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128, opnieuw geëvalueerd en ingetrokken. De Raad heeft besloten dat de personen, groepen en entiteiten die al op de lijst geplaatst waren, onderworpen dienen te blijven


Posted in Algemeen |

Invoering Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen (AB 2021 no. 30)

Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, van 11 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van de


Posted in Algemeen |

FATF Public Statement: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2021

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel 11 LWTF dienen dienstverleners


Posted in Algemeen |

FATF Public Statement: Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2021

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft gecommitteerd om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze periode zal het land onderhevig zijn aan een


Posted in Algemeen |

GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

Op 13 januari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/19 vastgesteld, waarmee de bijlage van de Verordening (EG) 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst is gepubliceerd van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er specifieke beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op


Posted in Algemeen |