Category Archives: Algemeen

 • MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN!

  MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN! De nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie zijn inmiddels in omloop. Tot 11 augustus 2019 is er gelijktijdige circulatie van de 2003-serie en de nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie. Vanaf 12 augustus 2019 worden de 2003-serie florin-bankbiljetten uit de omloop gehaald en zijn niet langer een wettig betaalmiddel. In de […]

 • Voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens

  Hierbij informeert het Meldpunt u over de inwerkingtreding van het voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens. Middels dit voorschrift dienen alle dienstverleners de documenten die betrekking hebben op objecten te uploaden onder de transactiegegevens van een melding. Het document moet tevens voorzien worden van een documentnaam die specifiek verwijst naar de naam van het object. Het […]

 • Herziene Handleiding indicatoren

  Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft de Handleiding indicatoren aangepast. Deze aanpassingen beogen de toepassing van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties te verduidelijken en te vergemakkelijken. De Handleiding indicatoren is aangescherpt ten aanzien van de volgende onderdelen: 1) In het kader van zijn dienstverlening, en; 2) Een […]

 • Public Statement CFATF

  De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van […]

 • Jaarverslag 2014

  Jaarverslag 2014 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2014 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> Jaarverslag

 • Voorlichtingsbijeenkomst levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars

  Op 14 november 2014 organiseer het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars. De onderstaande onderwerpen zullen worden besproken: het melden van ongebruikelijke transacties (meldprocedure) casus witwassen red flags Er zal uiteraard gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Behoort u tot de groep levensverzekeraars of assurantiebemiddelaars dan nodigen wij u en 1 van […]

 • Ondertekening intentieverklaring

  Op 16 oktober 2014 is tijdens het Koninkrijksseminar te Bonaire door de hoofden, c.q. leiding van de meldpunten binnen het Koninkrijk der Nederlanden, een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring onderschrijft het belang om binnen de daartoe gestelde wettelijke grenzen de samenwerking tussen de meldpunten te bestendigen en te verdiepen. Gezamenlijk worden de navolgende doelstellingen onderschreven: Het […]

 • Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

  Op 12 september 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 959/2014 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 vastgesteld.Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 959/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad […]

 • Voorschrift uitstel bevraging

  In uitzonderlijke gevallen kan een dienstverlener uitstel verzoeken aan het Hoofd van het Meldpunt voor het beantwoorden van aanvullende vragen naar aanleiding van een melding, ex artikel 27 LWTF.  Dit verzoek dient te voldoen aan specifieke voorwaarden. Het Meldpunt heeft een voorschrift opgesteld waarin de procedure is beschreven voor het indienen van een dergelijk verzoek. […]

 • Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

  Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 8 personen en 3 entiteiten moeten […]