Sanctions

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 8 personen en 3 entiteiten moeten


Posted in General, Sanctions |

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 15 personen en 18 entiteiten moeten


Posted in General, Sanctions |

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014)

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014) Het Meldpunt verzoekt uw aandacht voor het volgende. Gelet op de zorgelijke situatie in Sudan en in Zuid-Sudan zijn er op 10 juli 2014 door de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen ingesteld. Eén van de maatregelen is dat alle tegoeden en economische middelen die


Posted in Direction order, General, Sanctions |

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

EU verordening no. 753/2014 Gelet op de ernst van de situatie in Oekraïne heeft de EU besloten om 11 personen toe te voegen aan de lijst van personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten  waartegen beperkende maatregels, zijn getroffen (EU no. 269/2014). Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere


Posted in General, Sanctions |

Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne

Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne Het Meldpunt verzoekt dringend uw aandacht voor het volgende: gelet op de Verordening (EU) Nr. 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne; gelet op de Verordening (EU) Nr. 269/2014


Posted in General, Sanctions |