Sanctiebesluit Sudan en Zuid-Sudan

Op 10 juli 2014 heeft de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen getroffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de ernstige situatie in Sudan (Verordening (EU) nr. 747/2014) en Zuid-Sudan (verordening (EU) nr. 748/2014).

Op 25 september 2014 is het Sanctiebesluit Sudan (AB 2014 no. 46) en het Sanctiebesluit Zuid Sudan (AB 2014 no. 47) in werking getreden.  Alle fondsen en andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, genoemd in de bijlagen van voorbedoelde EU verordeningen zijn hiermee bevroren.

Hierbij wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, entiteiten en lichamen transacties verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).

U kunt alle relevante documenten hier downloaden:

Sanctiebesluit Zuid-Sudan

31.56 KB | 6752 downloads

Sanctiebesluit Sudan

31.99 KB | 2318 downloads