Casino en internetcasino

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als dienstverlener – casino en internetcasino – bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Casino en internetcasino

  • Een transactie die atypisch is voor de cliënt, gezien het beroep of inkomen van de cliënt
  • De inkomende geldstroom bestaat uit veel kleine bedragen en de uitgaande geldstroom uit grote bedragen of vice versa
  • De terugbetaling aan cliënt via een andere rekening geschiedt, dan vanwaar het geld werd gestort
  • Een storting van contanten die zonder opgave van de opdrachtgever, dan wel onder een code naam geschiedt
  • Uitbetalingen in een andere valuta, in grotere coupures, dan wel door middel van een cheque of via een bankrekening, terwijl cliënt de chips of zijn inzet in contanten heeft betaald

Typologieën

Presentaties

Presentation casinos 09052013

8.72 MB | 2063 downloads