Nieuws

Nieuwsberichten

 • Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47)

  Op 6 september 2019 werd het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De overweging hiertoe, is het belang van het buitenlandse beleid van het Koninkrijk alsmede het belang van de internationale rechtsorde. Hiertoe is het wenselijk dat […]

 • MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN!

  MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN! De nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie zijn inmiddels in omloop. Tot 11 augustus 2019 is er gelijktijdige circulatie van de 2003-serie en de nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie. Vanaf 12 augustus 2019 worden de 2003-serie florin-bankbiljetten uit de omloop gehaald en zijn niet langer een wettig betaalmiddel. In de […]

 • Aanpassing van de Nationale Sanctielijst

  Op 8 januari 2019 heeft de Raad van de Europese Unie, met de invoering van Verordening (EU) nr. 2580/2001 de EU Verordening 2019/24 aangepast. De aanpassing bestaat uit toevoeging van namen van personen, groepen en entiteiten op de aangehechte lijst. De personen, groepen en entiteiten, genoemd op de lijst, zijn onderworpen aan beperkende maatregelen. Middels […]

 • Voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens

  Hierbij informeert het Meldpunt u over de inwerkingtreding van het voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens. Middels dit voorschrift dienen alle dienstverleners de documenten die betrekking hebben op objecten te uploaden onder de transactiegegevens van een melding. Het document moet tevens voorzien worden van een documentnaam die specifiek verwijst naar de naam van het object. Het […]

 • Herziene Handleiding indicatoren

  Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft de Handleiding indicatoren aangepast. Deze aanpassingen beogen de toepassing van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties te verduidelijken en te vergemakkelijken. De Handleiding indicatoren is aangescherpt ten aanzien van de volgende onderdelen: 1) In het kader van zijn dienstverlening, en; 2) Een […]

 • FATF – AML/CFT-system

  Alert De FATF (Financial Action Task Force) heeft de lijsten met landen, die een ontoereikend AML/CFT-systeem hebben, aangepast op 19 oktober 2018. Deze lijsten kunt u raadplegen via de hieronder aangegeven links. Het Meldpunt adviseert u om deze lijsten in acht te nemen en om de nodige maatregelen te treffen om witwas- en terrorismefinanciering adequaat […]

 • Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum: Aruba 2018

  Wellicht zal onderhavig seminar interessant zijn voor u of uw collega’s. To register is very straightforward, simply follow this link: http://www.govrisk.org/DCGRF2018 click Register and follow the steps to the end.   Download brochure: Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum Aruba 2018

 • Vacature MOT

  Ten behoeve van het Meldpunt zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: Hoofd MOT Data Verwerker en Management Ondersteuner Voor nadere informatie gaat u naar: Vacatures

 • Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016 Graag informeer ik u over de publicatie van het jaarverslag 2016 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Dit is het laatste jaarverslag dat onder mijn verantwoordelijkheid zal verschijnen. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren leiding gegeven aan het Meldpunt. Binnen afzienbare tijd zal ik als Nationaal Coördinator C/FATF aantreden. Vanuit deze nieuwe functie […]

 • Voorschrift PEP

  Binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben de meldpunten en toezichthouders gezamenlijk afgesproken accent te leggen op FATF Aanbevelingen 12 en 22. Deze aanbevelingen hebben betrekking op politieke prominenten personen (PEP) (artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) en de aan hen geassocieerde personen. Om effectief invulling te kunnen geven aan deze […]