Indicatoren

Indicatoren ongebruikelijke transacties

Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt bepaald aan de hand van indicatoren. Indicatoren beschrijven in welke situatie er mogelijk sprake is van witwassen en/of terrorismefinanciering. Een transactie dient gemeld te worden zodra deze als ongebruikelijk kan worden aangeduid. De indicatoren zijn van toepassing voor alle financiële en aangewezen niet-financiële dienstverleners, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De indicatoren zijn verdeeld in objectieve en subjectieve indicatoren. Bij objectieve indicatoren is melding verplicht. Bij subjectieve indicatoren is melding verplicht indien de dienstverlener oordeelt dat de situatie in de indicator van toepassing is.

Code Objectieve indicatoren
130101 Een transactie die aan politie of justitie is gemeld
130102 Een transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, groep of entiteit, die zijn gevestigd in landen of gebieden en die zijn vermeld op een krachtens de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) vastgestelde lijst (ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions lijst en UN-Taliban lijst), of die voorkomen op door het Hoofd aangewezen lijsten.
130103 Een girale transactie ter waarde van Afl. 500.000,= of meer
130104 Een contante transactie ter waarde van Afl. 25.000,= of meer
130105 Een contante transactie ter waarde van Afl. 5.000,= of meer (indicator is enkel van toepassing op casino’s)
Code Subjectieve indicatoren
130201 Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen
130202 Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met terrorismefinanciering

 Voor een juiste toepassing van de indicatoren verzoeken wij u de handleiding indicatoren te raadplegen:

Handleiding Indicatoren November 2018

330.49 KB | 1111 downloads

In het onderstaande kunt u tevens de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties en de Nota van toelichting downloaden.

Regeling indicatoren

74.35 KB | 9195 downloads

Indicatoren nota van toelichting

72.87 KB | 8846 downloads