Trustkantoor

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als dienstverlener bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Trustkantoor

  • Een overboeking van de rekening ten name van de vennootschap, die onder beheer staat van het trustkantoor naar de rekening van de gevolmachtigde, welke gelden vervolgens door die gevolmachtigde contant worden opgenomen
  • Betalingen worden verricht via een rekening van de vennootschap, die onder beheer staat van het trustkantoor, aan andere ondernemingen (al dan niet in het buitenland) zonder dat er overeenkomsten of rekeningen hieraan ten grondslag liggen
  • Onduidelijke relatie tussen een mogelijke uiteindelijke belanghebbende (beneficial owner) en tekenbevoegden
  • Een onverklaarbare geografisch band tussen het trustkantoor en de locatie van de cliënt
  • De structuur van de vennootschap van de cliënt is dusdanig opgesteld dat het moeilijk te achterhalen is wie de uiteindelijke belanghebbende is

Typologieën

RBA for TCSPs

RBA for TCSPs 192.90 KB 2274 downloads


Presentaties