Bank

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als dienstverlener – bank – bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Bank

  • Een transactie in contanten in kleine coupures, met ongeteld geld, in ongewone verpakking;
  • Frequente stortingen door anderen dan de rekeninghouder, welk niet passend zijn voor het beroep of werkzaamheden van de cliënt;
  • De cliënt is zonder een geldige reden nerveus;
  • Er is een opvallende omzet op de rekening, welke niet in verhouding staat met het beroep of werkzaamheden of bedrijfsactiviteiten van de cliënt
  • Inkomende betalingen, afkomstig uit typische offshore financiële centers
  • Uitgaande betalingen gaan naar partijen/landen die niet passen in het profiel van de cliënt

Voorschrift