Reporting procedure

Meldprocedure

In het onderstaande is de meldprocedure beschreven aan de hand van een eenvoudig stappenplan:

Stap 1. U registreert uzelf als melder bij het Melpunt

U registreert uzelf via het registratieformulier op de website. Na controle en verwerking van uw gegevens zal uw account worden geactiveerd. U ontvangt hiervan per mail een bevestiging. Na activatie van uw account kunt u door middel van uw persoonlijke gebruiksnaam en wachtwoord inloggen op het meldportaal (MOTWEB).

Stap 2. U download de handleiding MOTWEB

Deze handleiding beschrijft in 6 eenvoudige stappen hoe u online een melding kunt maken van een ongebruikelijke transactie.

Handleiding MOTWEB

231.99 KB | 3479 downloads

Stap 3. U download de handleiding indicatoren

Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt bepaald aan de hand van indicatoren. Indicatoren beschrijven in welke situatie er mogelijk sprake zou kunnen zijn van witwassen en/ of het financieren van terrorisme. Een transactie dient gemeld te worden zodra deze als ongebruikelijk kan worden aangemerkt. Voor alle dienstverleners gelden dezelfde indicatoren, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven in de beschrijving bij de indicator.

Handleiding Indicatoren November 2018

330.49 KB | 1111 downloads


Indien de transactie voldoet aan een of meerdere indicatoren gaat u naar stap 3.

Stap 4. U vult alle velden in van het digitale meldformulier

U vult alle velden zoveel mogelijk in. Zorg dat uw beschrijving van de situatie in de melding nauwkeurig, duidelijk en volledig is. Ter ondersteuning van uw melding kunt u bijlagen toevoegen.

Stap 5. U controleert de informatie op het digitale meldformulier

Indien bij het verwerken van uw melding blijkt dat u het digitale meldformulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld dan zal deze geretourneerd worden. U zal dan verzocht worden om de informatie (daar waar nodig) aan te vullen dan wel te corrigeren.

Stap 6. U verstuurd uw melding naar het Meldpunt

Uw melding van een ongebruikelijke transactie en eventuele bijlagen verstuurd u via het meldportaal naar het Meldpunt.

Stap 7. U krijgt een ontvangstbevestiging van het Meldpunt

Na verwerking van een melding van een ongebruikelijke transactie door het Meldpunt krijgt u een ontvangstbevestiging (wettelijke vrijwaring).

Stap 8. Terugkoppeling Meldpunt

Het Meldpunt stuurt een zogenaamd doormeldbericht aan u als uw melding aan politie en justitie is doorgegeven.