National collaboration

National collaboration

The FIU is working closely with the following parties:

Ministerie belast met Financiën
Ministerie van Justitie
Begeleidingscommissie
Dienstverleners
Openbaar Ministerie (OM)
Korps Politie Aruba (KPA)
Recherche Samenwerkingsteam (RST)
Veiligheidsdienst Aruba (VDA)
Belastingdienst (FIOT)
Douane
Centrale Bank van Aruba (CBA)
Houders van relevante openbare en gesloten registers
Fondo Desaroyo Aruba (FDA)
Kamer Van Koophandel