Pandhuis | compra y venta

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als dienstverlener – pandhuis | compra y venta  – bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Pandhuis | compra y venta

  • De cliënt betaalt in contanten; (in kleine coupures, met ongeteld geld, in ongewone verpakking)
  • De cliënt geeft voorwerpen als garantie (in onderpand), welke onmiskenbaar afkomstig zijn uit een misdrijf
  • De cliënt geeft vaker voorwerpen als zekerheid (in onderpand) maar betaalt zijn schuld niet af of toont geen interesse in het afbetalen van de lening of het verkrijgen van zijn voorwerpen
  • De cliënt geeft voorwerpen als zekerheid (in onderpand) ver onder de marktwaarde van die voorwerpen

Presentaties